$ 715.00 USD
  Dit artikel kan alleen naar Japan worden verzonden. Aero50 は Aero シ リ ー ズ に 属 す る 50mm の リ ム 深 さ の ホ イ ー ル セ ッ ト で す .aero シ リ ー ズ は Fast and Light シ リ ー ズ の 軽 量化 し た 後 続 モ デ ル で す .aero に は Fast and Light シ リ ー ズ の 優 れ た 機能 を そ の ま ま に, よ り 軽 量 な 形状に な っ て い ま す .Aero50 は 25mm 幅 の リ ム と チ ュ ー ブ レ ス で も 使用 可能 な ク リ ン チ ャ ー リ ム プ ロ フ ァ イ ル が 特 徴 で す. チ ュ ー ブ レ ス タ イ ヤ は 転 が り 抵抗 を 改善 し, パ ン ク を 防 ぎ ま す. ホ イ ー ル セ ッ ト の リ ム は 幅 広 設計 で, 高速 走 行時の 安定性 と 安全 性 を 備 え て い ま す. Aero50 は 東 レ の T700 と T800 の カ ー ボ ン フ ァ イ バ ー ク ロ ス を 組 み 合 わ せ て 作 ら れ て い ま す. こ の カ ー ボ ン フ ァ イ バ ー の 組 み 合 わ せ に よ り, 「Fast and Light シ リ ー ズ」 の 同等 品 の ホ イ ー ル セ ッ ト よ りも 軽 量化 が 図 ら れ て い す。 そ の 結果 、 フ ン ト ホ イ ー は は 61.1g 、 リ ア ホ ー ー ル が ア ア ホ ー ー が が 現 し ま し た。 ...
  Als je ooit zin hebt gehad in een set lichtgewicht klimwielen en niet wilde wachten op levering van ...
  Voor een jonge wielrenner die de wedstrijd begon op een instapmodel, is de eerste uitrusting-upgrade aanbevolen door die ...
  $ 715.00 USD
  $ 439.00 USD
  $ 470.00 USD
  Spinner
  ICAN Cycling よ り 良 い シ ョ ッ ン グ 体 験 を い た だ け す!